Měření rychlosti

Rychlá jízda je podle provedených analýz jednou z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod. Vzhledem k této skutečnosti a také z preventivního a psychologického hlediska, se Městská policie Holešov podílí na dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích i měřením rychlosti vozidel. Hlavním cílem je eliminovat řidiče, kteří svou rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu a tím zvýšit pocit bezpečnosti u obyvatel a návštěvníků města.

 

K této činnosti Městská policie Holešov používá silniční laserový rychloměr výrobce Laser Technology, Inc., USA, typ: MicroDigiCam LTI. Rychloměr pracuje na principu laserového dálkoměru, který po dobu přibližně 0,3 sekundy měří v krátkých časových intervalech okamžitou vzdálenost pohybujícího se vozidla a z časové změny vzdálenosti vypočítá rychlost vozidla v km/h. Při překročení povolené rychlosti, kterou změří laserový rychloměr, digitální kamera vytvoří snímek měřeného vozidla, který se potom spolu s naměřenou rychlostí a dalšími údaji jako např. datem a časem měření uloží v ovládací, zobrazovací a paměťové jednotce. Pro další zpracování lze snímky z rychloměru následně přenést na kancelářský počítač, ve kterém se pomocí archivačního programu provádí zpracování a dlouhodobá archivace všech získaných údajů.

 

Schválené úseky k měření rychlosti Městskou policií Holešov 2016

Úsek vždy obousměrně

Nejvyšší

povolená

rychlost

Důvod měření

1. Zlínská - od železničního přejezdu po hlavní vchod VPŠ a SPŠ MV

50km/hod

Přechody, zastávky BUS, VPŠ a SPŠ MV, příjezd do města, zvýšená dopravní zátěž

2. Osvobození – od kruhového objezdu ul. Masarykova

50km/hod

Přechody, nákupní střediska, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, blízkost cyklostezky

3. 6. května – od křižovatky s ul.

Palackého po křižovatku s ul. Dukelská

50km/hod

Přechody, zvýšený pohyb chodců a cyklistů, křížení cyklostezky, nebezpečné úseky

4. Palackého – od křižovatky s ul.

Krátká po křižovatku s ul. Národních bojovníků

50km/hod

Přechody, zastávky BUS, nákupní střediska, zvýšený pohyb chodců - cyklistů (i v nočních hodinách),

nebezpečné úseky

5. Přerovská – od kruhového objezdu u mostu směr výjezd Rymice

50km/hod

Příjezd do města, zvýšená dopravní zátěž, výjezd z areálu

6. Partyzánská – od křižovatky s ul. Pivovarská po křižovatku s ul. Sportovní

50km/hod

Příjezd do města, zvýšená dopravní zátěž, zvýšený pohyb chodců, cyklistů, koupaliště, zámecký park, nebezpečný úsek

7. Bezručova – od křižovatky s ul.

Pivovarská po železniční přejezd

50km/hod

ZUŠ, zvýšený pohyb chodců, cyklistů, blízkost cyklostezky

8. Očadlíkova – od Švehlových Sadů po kruhový objezd ul. Masarykova

50km/hod

Zvýšený pohyb chodců, cyklistů

9. Tovární – od křižovatky s ul. Zlínská po křižovatku s ul. Tovární (JOSPO s.r.o.)

50km/hod

Zvýšený pohyb nákladních vozidel (výjezdy z areálů), sportovní centrum, zvýšený pohyb chodců, cyklistů

10. Sušilova – od křižovatky s ul. Školní po křižovatku s ul. Nerudova

50km/hod

Poliklinika, mimořádný pohyb chodců (i v nočních hodinách),

cyklistů

11. Školní – od křižovatky s ul.

Palackého po křižovatku s ul. Novosady

50km/hod

Mimořádný pohyb chodců (i v nočních hodinách), cyklistů,

zvýšená dopravní zátěž

12. Novosady – od ul. Dukelská po

křižovatku s ul. Dlažánky

50km/hod

Mimořádný pohyb chodců (i

v nočních hodinách), cyklistů,

blízkost cyklostezky

13. Družby - od křižovatky s ul.

Palackého po křižovatku s ul. Novosady

50km/hod

ZŠ, přechody, zvýšený pohyb chodců, cyklistů

14. místní část Dobrotice

50km/hod

Příjezdy, zastávky BUS, přechody, křížení cyklostezky

15. místní část Količín

50km/hod

Příjezdy, zastávky BUS, křížení

cyklostezky

16. místní část Tučapy

50km/hod

Příjezdy, zastávky BUS

17. místní část Žopy

50km/hod

Příjezdy, zastávky BUS, křížení

cyklostezky

18. obec Zahnašovice – v rozsahu

veřejnoprávní smlouvy

40km/hod

Příjezdy do obce, přechody,

zastávky BUS

19. obec Rymice – v rozsahu

veřejnoprávní smlouvy

50km/hod

Příjezdy do obce, přechody,

zastávky BUS

20. Bořenovská - od kruhového objezdu (křižovatka Bořenovská-Přerovská-Tučapská) po křižovatku s místní komunikací vedoucí k domům čp. 1671 – 1674 na ul. Bořenovská

50km/hod

Zvýšený pohyb chodců po pozemní komunikaci a cyklistů - cyklostezka, nebezpečné úseky - komunikace není vybavena chodníkem

21. obec Žeranovice – v rozsahu veřejnoprávní smlouvy

50km/hod

Příjezdy do obce, přechody, zastávky BUS, nebezpečná místa v obci

22. obec Jankovice – v rozsahu veřejnoprávní smlouvy

50km/hod

Příjezdy do obce, přechody, zastávky BUS, nebezpečná místa v obci

 


Kontaktní informace

Služebnu městské policie naleznete v budově holešovského zámku (na levé straně vstupního portálu).

nám. F. X. Richtra 190

769 01, Holešov

Telefon : +420 573 521 111, +420 573 521 119

Mobil : +420 606 686 395

Tísňová linka : 156

Email : mp@holesov.cz