Autovraky

Postup, který vede k odstranění takovéto "ozdoby" města z místa, kde byla ponechána nezodpovědným majitelem, je však poměrně zdlouhavý. Vlastník komunikace, na které vrak stojí, musí zjistit, komu tento patří a vyzvat jej, aby vrak odstranil. Majitel vozidla tak musí učinit do dvou měsíců od doručení výzvy. Pokud však výzvu ignoruje, vlastník komunikace vrak odstraní sám, avšak vzniklé náklady po majiteli vraku bude vymáhat. Pokud se majitele vraku zjistit nepodaří, je výzva k odstranění vyvěšena na úřední desce, na vraku vozidla, zkrátka jak je v místě obvyklé. Nepřihlásí-li se majitel vozidla ani poté, jde bohužel odstranění vraku na vrub obecního rozpočtu.

 


Kontaktní informace

Služebnu městské policie naleznete v budově holešovského zámku (na levé straně vstupního portálu).

nám. F. X. Richtra 190

769 01, Holešov

Telefon : +420 573 521 111, +420 573 521 119

Mobil : +420 606 686 395

Tísňová linka : 156

Email : mp@holesov.cz