Kamerový systém MĚSTA HOLEŠOVA

 

Vážení spoluobčané a návštěvníci města Holešova, začátkem měsíce dubna roku 2014, bylo realizováno rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, který provozuje Městská policie. Rozšíření kamerového systému bylo realizováno proto, že dosavadní systém se osvědčil, plní svou preventivní funkci a přispívá ke zvýšení bezpečí občanů a návštěvníků města. Díky systému jsou vytvářeny bezpečné zóny v místech, kde je zvýšené nebezpečí narušování veřejného pořádku, poškozování majetku, nebo páchání jiné protiprávní činnosti. 

V současné době jsou tímto zařízením monitorována následující místa města Holešova:

• nám. Dr. E. Beneše a blízké okolí

• ul. Masarykova

• ul. Smetanovy sady

• ul. Palackého

• ul. Grohova

• ul. Nerudova

• ul. Nádražní – ČSAD

• ul. Národních bojovníků

• ul. Bořenovská

• ul. Školní

• ul. Sušilova

• ul. Havlíčkova

• mobilní kamera – užívána v rizikových místech dle aktuální situace.

Plánované rozšíření městského kamerového dohlížecího systému bude prováděno ve spolupráci s Policií České republiky, zejména z důvodu jasného stanovení rizikových míst.

 


Kontaktní informace

Služebnu městské policie naleznete v budově holešovského zámku (na levé straně vstupního portálu).

nám. F. X. Richtra 190

769 01, Holešov

Telefon : +420 573 521 111, +420 573 521 119

Mobil : +420 606 686 395

Tísňová linka : 156

Email : mp@holesov.cz