Aktuality

Městská policie využívá radar. Slouží i prevenci

Holešov – Holešovští strážníci upozorňují, že v rámci bezpečnosti obyvatel a návštěvníků města využívají a využívat dále budou silniční laserový rychloměr, který je veřejnosti více známý pod pojmem „radar“.

K měření rychlosti vozidel opravňuje nejen policii, ale i strážníky obecní  - městské policie § 79a zákona č. 361/2000Sb., o silničním provozu, a to za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

„Městská policie v Holešově již několik let užívá k tomuto účelu silniční laserový rychloměr, kterým měří nejen rychlost vozidel na území města Holešova a jeho místních částí, ale i na základě uzavřených veřejnoprávních smluv o výkonu některých činností obecní policie i v obcích Rymice a Zahnašovice,“ uvedl šéf holešovské městské policie Eduard Dlhopolček a dodal, že hlavním cílem měření je eliminovat řidiče, kteří svou rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky silničního provozu, a zvýšit bezpečí lidí, kteří se ve městě pohybují.

 „Mezi nejčastější místa, kde dochází k překročení rychlosti, patří v rámci města ulice Palackého, Zlínská, 6. května a Tovární, z místních částí jsou to Dobrotice. Vysoce problémové jsou průjezdy přes obě obce Zahnašovice a Rymice,“ upřesnil Dlhopolček.

Co se týká „hříšníků“ v Holešově, nejvyšší rychlost na měřených úsecích v poslední době dosáhla hodnoty 78km/hod v obci Rymice. V registru řidičů strážníci ověřili, že se řidič stejného přestupku v posledních 12 měsících nedopustil a přestupci byla na místě uložena bloková pokuta ve výši 2.500,-Kč.

Kompletní seznam úseků schválených Policií ČR k měření MP Holešov je zveřejněn na webových stránkách mp.holesov.cz.

 

 

Každý řidič by měl vědět, že v obci smí jet rychlostí nejvýše 50km/hod., k čemuž ho zavazuje § 18 odst. 4 zák. č. 361/2000 Sb.

Pokud toto pravidlo poruší, vystavuje se následujícím postihům podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2-4 zák. č. 361/2000 Sb.

 

Překročí-li řidič v obci nejvyšší povolenou rychlost:

  • o méně než 20km/hod. – tzn., pojede-li rychlostí maximálně 69km/hod., může být přestupek na místě projednán strážníkem v blokovém řízení a hrozí pokuta do výše 1.000 Kč. Ve správním řízení pak bude uložena pokuta 1.500 - 2.000 Kč.

Zároveň je tento přestupek ohodnocen 2 body v případě, že rychlost bude překročena o více než 5km/hod. a samozřejmě méně než 20km/hod. – tzn., pojede-li řidič v obci rychlostí v rozmezí 56 - 69km/hod.

 

  • o 20km/hod. a více – tzn., pojede-li rychlostí v rozmezí 70 - 89km/hod., může být strážníkem na místě uložena bloková pokuta ve výši 2.500 Kč. Jelikož je v tomto případě podmínkou uložení pokuty v blokovém řízení fakt, že se řidič v posledních 12 měsících nedopustil stejného přestupku, musí mít strážník za účelem projednání na místě zajištěn nepřetržitý přístup do registru řidičů k ověření této skutečnosti. Pokud přístup strážník nemá, tento přestupek oznámí příslušnému správnímu orgánu. Ve správním řízení bude přestupci uložena pokuta v rozmezí 2.500 - 5.000 Kč a v případě, že v uplynulých 12 měsících již takovýto přestupek spáchal, ještě zákaz činnosti (řízení) na dobu 1-6 měsíců. K tomu budou za tento přestupek přičteny 3 body.

 

  • o 40km/hod. a více – tzn., pojede-li řidič rychlostí nad 90km/hod., nemůže být přestupek projednán na místě v blokovém řízení a strážník tento přestupek vždy oznamuje. V tomto případě se ve správním řízení ukládá pokuta v rozmezí 5.000 - 10.000 Kč. K tomu bude uložen zákaz činnosti (řízení) na 6 měsíců až 1 rok. Tentokrát bude přestupci ještě přičteno 5 bodů.
Název: DSC_0295

Zpět do seznamu

Kontaktní informace

Služebnu městské policie naleznete v budově holešovského zámku (na levé straně vstupního portálu).

nám. F. X. Richtra 190

769 01, Holešov

Telefon : +420 573 521 111, +420 573 521 119

Mobil : +420 606 686 395

Tísňová linka : 156

Email : mp@holesov.cz